Utbildning

Analyser -
Utbildning  


De mest effektiva brottsförebyggande åtgärder som ni kan genomföra

Utbildning är en av de bästa och mest effektiva brottsförebyggande åtgärder som Ni kan genomföra. Vi anpassar våra säkerhetsutbildningar i syfte att avsevärt höja ert företag och era anställdas säkerhet och trygghet både lång- och kortsiktigt.

Förutom nedanstående exempel skräddarsyr vi även utbildningar som motsvarar ert företags behov och önskemål.

Bedrägerier

För att upptäcka försök, samt förebygga bedrägerier, genomför vi på Scutus flera olika utbildningar i ämnet beroende på målgrupp och syfte. En av dessa vänder sig främst till administratörer, receptionister, kredithandläggare samt säljande personal där Syftet med utbildningen är att öka kunskapen och medvetenheten kring den här typen av brottslighet.

Vi genomför även en utbildning inriktad mot den organiserade brottsligheten. I innehållet ingår bland annat hur den organiserade brottsligheten bygger upp ett bedrägeri genom ”målvakter” eller insiders samt hur man som företag kan arbeta förebyggande mot denna typ av brottslighet.

Vid utbildningen lägger vi även stor vikt vid hur man bör hantera ett misstänkt ärende eller ett redan inträffat brott för att minimera företagets förluster.

Hot och våld

Inom ämnet hot och våld utbildar vi bland annat receptionspersonal, kredithandläggare samt personer verksamma inom uppsökande verksamhet. Här handlar det mycket om hur man exempelvis bemöter hotfulla personer i syfte att undvika att situationen eskalerar till våldshandlingar, hur man agerar vid en pågående otrygg händelse samt hur man hanterar händelsen efteråt både utifrån ett mänskligt såväl som ett arbetsgivarperspektiv.

För att reducera risken för otrygga och våldsamma händelser informerar vi även om riskminimerande åtgärder samt hur exempelvis ett kontor eller en reception kan utformas för att fungera optimalt ur ett säkerhetsperspektiv. För att ytterligare stärka upp personalens förmåga att förebygga och hantera icke önskvärda situationer kan vi även bistå med praktiska övningar i form av scenarioträning.

Inom ramen för vår övriga konsultverksamhet upprättar vi även beredskaps- och handlingsplaner om dessa saknas på er arbetsplats.

Utbildning

Analyser -
Utbildning  


De mest effektiva brottsförebyggande åtgärder som ni kan genomföra

Utbildning är en av de bästa och mest effektiva brottsförebyggande åtgärder som Ni kan genomföra. Vi anpassar våra säkerhetsutbildningar i syfte att avsevärt höja ert företag och era anställdas säkerhet och trygghet både lång- och kortsiktigt.

Förutom nedanstående exempel skräddarsyr vi även utbildningar som motsvarar ert företags behov och önskemål.

Bedrägerier

För att upptäcka försök, samt förebygga bedrägerier, genomför vi på Scutus flera olika utbildningar i ämnet beroende på målgrupp och syfte. En av dessa vänder sig främst till administratörer, receptionister, kredithandläggare samt säljande personal där Syftet med utbildningen är att öka kunskapen och medvetenheten kring den här typen av brottslighet.

Vi genomför även en utbildning inriktad mot den organiserade brottsligheten. I innehållet ingår bland annat hur den organiserade brottsligheten bygger upp ett bedrägeri genom ”målvakter” eller insiders samt hur man som företag kan arbeta förebyggande mot denna typ av brottslighet.

Vid utbildningen lägger vi även stor vikt vid hur man bör hantera ett misstänkt ärende eller ett redan inträffat brott för att minimera företagets förluster.

Hot och våld

Inom ämnet hot och våld utbildar vi bland annat receptionspersonal, kredithandläggare samt personer verksamma inom uppsökande verksamhet. Här handlar det mycket om hur man exempelvis bemöter hotfulla personer i syfte att undvika att situationen eskalerar till våldshandlingar, hur man agerar vid en pågående otrygg händelse samt hur man hanterar händelsen efteråt både utifrån ett mänskligt såväl som ett arbetsgivarperspektiv.

För att reducera risken för otrygga och våldsamma händelser informerar vi även om riskminimerande åtgärder samt hur exempelvis ett kontor eller en reception kan utformas för att fungera optimalt ur ett säkerhetsperspektiv. För att ytterligare stärka upp personalens förmåga att förebygga och hantera icke önskvärda situationer kan vi även bistå med praktiska övningar i form av scenarioträning.

Inom ramen för vår övriga konsultverksamhet upprättar vi även beredskaps- och handlingsplaner om dessa saknas på er arbetsplats.