Internationellt

Internationellt  


Säkerhets- och trygghetsskapande åtgärder vid internationella uppdrag

Scutus har över tid sett en allt större efterfrågan av säkerhets- och trygghetsskapande åtgärder vid internationella uppdrag. Många klienter och företag/organisationer har omvärderat säkerhetsläget vid affärsresor och möten. Även Scutus har reviderat verksamheten vid skyddsuppdrag, informationsinhämtning och utredningsinsatser utomlands.

Den ökade efterfrågan från våra klienter har inneburit att våra operatörer med internationell erfarenhet har verkat både inom och utanför Europa.

Internationellt

Internationellt  


Säkerhets- och trygghetsskapande åtgärder vid internationella uppdrag

Scutus har över tid sett en allt större efterfrågan av säkerhets- och trygghetsskapande åtgärder vid internationella uppdrag. Många klienter och företag/organisationer har omvärderat säkerhetsläget vid affärsresor och möten. Även Scutus har reviderat verksamheten vid skyddsuppdrag, informationsinhämtning och utredningsinsatser utomlands.

Den ökade efterfrågan från våra klienter har inneburit att våra operatörer med internationell erfarenhet har verkat både inom och utanför Europa.