Informationsinhämtning

Operativa tjänster -

Informationsinhämtning  


Fatta korrekta beslut både utifrån ett kort- och långsiktigt perspektiv

Med hjälp av spaning samt annan underrättelseinhämtning samlas information om aktörer, händelser eller hot in för att bearbetas och analyseras.

Denna analys ligger därefter till grund för de beslut som behöver fattas utifrån den uppkomna situationen, klientens behov, mål samt syften. Genom att kombinera informationsinhämtning samt en professionellt utförd analys erhåller klienten ett unikt underlag för att fatta korrekta beslut både utifrån ett kort- och långsiktigt perspektiv.

Informationsinhämtning

Operativa tjänster -

Informationsinhämtning  


Fatta korrekta beslut både utifrån ett kort- och långsiktigt perspektiv

Med hjälp av spaning samt annan underrättelseinhämtning samlas information om aktörer, händelser eller hot in för att bearbetas och analyseras.

Denna analys ligger därefter till grund för de beslut som behöver fattas utifrån den uppkomna situationen, klientens behov, mål samt syften. Genom att kombinera informationsinhämtning samt en professionellt utförd analys erhåller klienten ett unikt underlag för att fatta korrekta beslut både utifrån ett kort- och långsiktigt perspektiv.