Personskydd

Operativa tjänster -
Personskydd  


Scutus är auktoriserade för personskydd av Länsstyrelsen

Scutus har stor erfarenhet av personskydd både från den privata sektorn såväl som den polisiära. Vår kunskap och erfarenhet sträcker sig från privata klienter med skyddsbehov till avancerat skydd vid både statsbesök och toppmöten. Vi arbetar både nationellt och internationellt med personskyddsuppdrag åt såväl privatpersoner, företag, myndigheter samt organisationer.

För oss på Scutus som arbetar med personskydd är det en självklarhet att arbeta diskret och med en hög grad av sekretess samtidigt som vi är lyhörda för klientens behov och önskemål. Vi använder oss även av tekniska säkerhetsinstallationer för att erhålla ett så komplett och kostnadseffektivt skydd som möjligt.

Scutus är auktoriserade för personskydd av Länsstyrelsen vilket är ett krav för att få arbeta med skydd av enskild person, Rikspolisstyrelsen FAP 579-2.

Personskydd

Operativa tjänster -
Personskydd  


Scutus är auktoriserade för personskydd av Länsstyrelsen

Scutus har stor erfarenhet av personskydd både från den privata sektorn såväl som den polisiära. Vår kunskap och erfarenhet sträcker sig från privata klienter med skyddsbehov till avancerat skydd vid både statsbesök och toppmöten. Vi arbetar både nationellt och internationellt med personskyddsuppdrag åt såväl privatpersoner, företag, myndigheter samt organisationer.

För oss på Scutus som arbetar med personskydd är det en självklarhet att arbeta diskret och med en hög grad av sekretess samtidigt som vi är lyhörda för klientens behov och önskemål. Vi använder oss även av tekniska säkerhetsinstallationer för att erhålla ett så komplett och kostnadseffektivt skydd som möjligt.

Scutus är auktoriserade för personskydd av Länsstyrelsen vilket är ett krav för att få arbeta med skydd av enskild person, Rikspolisstyrelsen FAP 579-2.