Säkerhetsledning

Operativa tjänster -
Säkerhetsledning  


Scutus tar ett helhetsgrepp både för säkerhet och trygghet vid olika evenemang

Scutus erbjuder även säkerhetsledning inom ramen för den ordinarie verksamheten. Det innebär att vi tar ett helhetsgrepp både för säkerhet och trygghet vid olika evenemang, exempelvis vid politiska partiers möten, bolagsstämmor samt vid publika och privata tillställningar.

I planeringsarbetet inför dessa uppdrag ingår bland annat kartläggning och analys av eventuella hotbilder, risker, fysisk säkerhet samt planering av lokaler och logistik.

Då vi oftast är med redan på planeringsstadiet kan vi bygga in säkerhet och trygghet redan från början, något som påverkar kostnadsbilden positivt för dig som klient.

Säkerhetsledning

Operativa tjänster -
Säkerhetsledning  


Scutus tar ett helhetsgrepp både för säkerhet och trygghet vid olika evenemang

Scutus erbjuder även säkerhetsledning inom ramen för den ordinarie verksamheten. Det innebär att vi tar ett helhetsgrepp både för säkerhet och trygghet vid olika evenemang, exempelvis vid politiska partiers möten, bolagsstämmor samt vid publika och privata tillställningar.

I planeringsarbetet inför dessa uppdrag ingår bland annat kartläggning och analys av eventuella hotbilder, risker, fysisk säkerhet samt planering av lokaler och logistik.

Då vi oftast är med redan på planeringsstadiet kan vi bygga in säkerhet och trygghet redan från början, något som påverkar kostnadsbilden positivt för dig som klient.