Säkerhetsanalys

Säkerhetstjänster -
Säkerhetsanalys  


Säkerhetsanalysen är grunden för det fortlöpande säkerhetsarbetet

Säkerhetsanalysen är grunden för det fortlöpande säkerhetsarbetet. Tillsammans med er identifierar vi de skyddsvärda tillgångarna och därefter genomför vi en skräddarsydd analys som omfattar bland annat hotbild, risker, sårbarhet och konsekvenser utifrån både ett kort- och långsiktigt perspektiv.

Säkerhetsanalys

Säkerhetstjänster -
Säkerhetsanalys  


Säkerhetsanalysen är grunden för det fortlöpande säkerhetsarbetet

Säkerhetsanalysen är grunden för det fortlöpande säkerhetsarbetet. Tillsammans med er identifierar vi de skyddsvärda tillgångarna och därefter genomför vi en skräddarsydd analys som omfattar bland annat hotbild, risker, sårbarhet och konsekvenser utifrån både ett kort- och långsiktigt perspektiv.