Skyddsåtgärder

Säkerhetstjänster -
Skyddsåtgärder  


Analyser ligger till grund för våra förslag på skyddsåtgärder

Analysen ligger till grund för våra förslag på skyddsåtgärder. Vi hjälper även till att planera och genomföra överenskomna skyddsåtgärder. Exempel är:

  • Säkerhetskonsultation och utbildning
  • Tekniskt skydd (larm, överfallslarm, kameraövervakning, brandskydd, mm.)
  • Distansskydd (stationär och/eller ronderande bevakning)
  • Personskydd

Skyddsåtgärder

Säkerhetstjänster -
Skyddsåtgärder  


Analyser ligger till grund för våra förslag på skyddsåtgärder

Analysen ligger till grund för våra förslag på skyddsåtgärder. Vi hjälper även till att planera och genomföra överenskomna skyddsåtgärder. Exempel är:

  • Säkerhetskonsultation och utbildning
  • Tekniskt skydd (larm, överfallslarm, kameraövervakning, brandskydd, mm.)
  • Distansskydd (stationär och/eller ronderande bevakning)
  • Personskydd