Utredningsarbete

Säkerhetstjänster -
Utredningsarbete  


I utredningsarbetet är det viktigt att agera utifrån ett helhetsperspektiv

Scutus har stor erfarenhet av utredningar då vår personal tidigare har arbetat som polisiära utredare samt förundersökningsledare. Vid större utredningsinsatser tillhandahåller vi både kvalificerad utredningsledning såväl som utredande personal för att säkerställa både kvalitet och omfattning på det material som levereras till klienten.

I utredningsarbetet är det viktigt att agera utifrån ett helhetsperspektiv för att de strategiska besluten ska tas vid rätt tillfällen i utredningen, något som vår spetskompetens och erfarenhet borgar för. Utredningsmaterialet som levereras kan användas både som beslutsunderlag såväl som processmaterial.

En viktig faktor för en effektiv utredning är att arbetet även genomförs underrättelsebaserat, något som Scutus personal har extremt stor erfarenhet av.

Utredningsarbete

Säkerhetstjänster -
Utredningsarbete  


I utredningsarbetet är det viktigt att agera utifrån ett helhetsperspektiv

Scutus har stor erfarenhet av utredningar då vår personal tidigare har arbetat som polisiära utredare samt förundersökningsledare. Vid större utredningsinsatser tillhandahåller vi både kvalificerad utredningsledning såväl som utredande personal för att säkerställa både kvalitet och omfattning på det material som levereras till klienten.

I utredningsarbetet är det viktigt att agera utifrån ett helhetsperspektiv för att de strategiska besluten ska tas vid rätt tillfällen i utredningen, något som vår spetskompetens och erfarenhet borgar för. Utredningsmaterialet som levereras kan användas både som beslutsunderlag såväl som processmaterial.

En viktig faktor för en effektiv utredning är att arbetet även genomförs underrättelsebaserat, något som Scutus personal har extremt stor erfarenhet av.